Liên hệ

Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng ký trên trang web idpas.org, tham gia trò chơi, hoặc phản hồi thông tin. Liên hệ trực tiếp với hệ thống hỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 của chúng tôi. Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố ngay lập tức.

Liên hệ idpas.org
Liên hệ idpas.org

Mọi thắc mắc và phản hồi liên hệ chúng tôi tại:

Website: https://idpas.org/

Email: idpasdotorg@gmail.com